Behandling av bulimi


Volvat tilbyr effektiv forskningsbasert behandling av bulimi.

I behandlingen inngår individuell terapi og kostholdsveiledning. 

Det er gjennom flere studier slått fast at kognitiv adferdsterapi (CBT-E, Fairburn modellen) er den mest effektive form for terapi i behandling av bulimi. Ikke alle pasienter vil ha nytte av vårt behandlingstilbud. Det blir derfor satt av god tid til samtale og kartlegging av pasientens livssituasjon/sykdomsbilde med vår psykolog før en eventuell behandling settes i gang.

 

Vi har kort ventetid

Bestill time

Vi har kort ventetid

Bestill time