Prostatabiopsier


Ved mistanke om ondartet lidelse eller kreft i prostata tas det vevsprøver fra prostata som sendes til histologisk analyse. Dette kan gjøres med frihånd, ultralydveiledet eller "MR-transrektalultralyd fusjoneringsteknologi", såkalt Koelis-biopsier

 

Timebestilling konsultasjon hos urolog

Oslo / Majorstuen: tlf 22 95 76 22
Oslo Nationaltheatret: tlf. 23 68 25 00
Bergen: tlf 55 11 20 00
Fredrikstad: tlf 69 30 23 00
Hamar: tlf 62 55 35 50
Tromsø: tlf 77 66 48 50
Trondheim: tlf 73 87 39 00

 

 

 

Symptomer og sykdommer

 

Behandlinger, undersøkelser og operasjoner

Urologiske operasjoner

 

> Gå til forsiden om urologi