Flåttbitt

Flåttbitt

Flåttbitt er også kjent som Skogflottbåren Encefalitt eller TBE Tick-borne encephalis på engelsk.

Dette er en infeksjon i hjernen og ryggmargen som kan forårsakes av et virus overført via flåttbitt. I Norge er flåtten som overfører dette viruset mest utbredt langs kysten av Aust-Agder til Vestfold.

Det er heldigvis lav forekomst av slik smitte i Norge, men skogflåttencefalitt forekommer relativt hyppig i sørvestre deler av Finland, i skjærgården rundt Stockholm i Sverige, østsiden av Melaren, på Gotland og Øland, Bornholm og i de baltiske land og flere andre steder i sentrale Europa.

Denne sykdommen finnes det vaksine mot. Vaksinen består i første omgang av 3 doser. 1 til 3 måneder mellom 1. og 2. dose og 3. dose etter 5 – 12 måneder etter 2. dose. Deretter påfyll etter 3 år og videre hvert 5. år.

Bakteriesykdommen Borreliose overføres også gjennom flåttbitt, men den finnes det per i dag ingen vaksine mot.