2Skogflottbåren Encefalitt (TBE Tick-borne encephalis)

2Skogflottbåren Encefalitt (TBE Tick-borne encephalis)

Dette er en infeksjon i hjernen og ryggmargen som kan forårsakes av et virus
overført via flåttbitt. I Norge er flåtten som overfører dette viruset mest utbredt
langs kysten av Aust-Agder til Vestfold. Det er heldigvis lav forekomst av slik
smitte i Norge, men skogflåttencefalitt forekommer relativt hyppig i sørvestre
deler av Finland, i skjærgården rundt Stockholm i Sverige, østsiden av Melaren,
på Gotland og Øland, Bornholm og i de baltiske land og flere andre steder i
sentrale Europa.


Denne sykdommen finnes det vaksine mot. Vaksinen består i første omgang av
3 doser. 1 til 3 måneder mellom 1. og 2. dose og 3. dose etter 5 – 12 måneder
etter 2. dose. Deretter påfyll etter 3 år og videre hvert 5. år.
Bakteriesykdommen Borreliose overføres også gjennom flåttbitt, men den
finnes det per i dag ingen vaksine mot.