Vaksine mot flått-virus, TBE

11.05.2017

Flåtten har fått gode vilkår i norsk natur de siste årene, og større spredning har ført til flere tilfeller av flåttbitt. Enkelte flått er bærere av skogflåttencefalitt, TBE eller flåttvirus som det kalles. Dette viruset kan føre til alvorlig og i verste fall kritisk sykdom, men det er mulig å vaksinere seg mot dette.

Folkehelseinstituttet anbefaler denne vaksinen til de som oppholder seg i flåttrike støk, se www.fhi.no for mer informasjon.

Ved Volvat er det mulig å få satt vaksinen, henvisning er ikke nødvendig. 

Ta kontakt med ditt senter på telefon for bestilling av time.

Volvat Medisinske Senter i Oslo - Majorstuen

Bestill time på: 22 95 75 00

Volvat Medisinske senter Oslo - Sentrum

Bestill time på: 23 68 25 00 

Volvat Medisinske Senter i Bergen 

Bestill time på: 55 11 20 00

Volvat Medisinske Senter i Fredrikstad

Bestill time på: 69 30 23 00

Volvat Medisinske Senter i Hamar

Bestill time på: 62 55 35 50

Volvat Medisinske Senter i Moss

Bestill time på: 69 30 23 00