Meningokokkvaksine

Meningokokkvaksine

Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Meningokokker er bakterier som spres ved dråpesmitte og direkte kontakt.
Disse bakteriene kan forårsake smittsom hjernehinnebetennelse som er en
akutt og alvorlig infeksjonssykdom med blodforgiftning (meningokokksepsis)
og/eller hjernehinnebetennelse (meningitt).

Ungdom mellom 16 og 19 år er spesielt utsatt for smitte og dermed i
risikogruppen for hjernehinnebetennelse. Dette fordi de i mange
sammenhenger har tett samvær slik som i russetiden, deltagelse på festivaler
o.l. der det er mye festing over lange perioder. Det er ofte mye alkohol
involvert, samt deling av flasker og sigaretter og lite søvn. Dette kan øke
risikoen for smitte og utvikling av alvorlig forløp av sykdommen. Også ungdom vsom reiser mye eller studerer i utlandet kan være utsatt.