Gavesjekk på 100.000 overlevert til Mental Helse

I oktober i fjor gjorde Volvatere en formidabel innsats, i den interne skrittkonkurransen #IWalkIGive, hvor deltakere fra hele Volvat (med datterselskaper) samlet inn hele 100.000 NOK til Mental Helse.

02.02.2023

mental-helse-j2b9817--1068561367-rszww544-90.jpg
Fra venstre: Linda Kayser, Inger Marie Eira og Kristin Bergersen

Kommunikasjonssjef i Mental Helse, Kristin Bergersen, var på besøk på Storo, hvor hun fikk overrakt gavesjekken fra HR-direktør Linda Kayser og businesscontroller Inger Marie Eira. Sistnevnte var på vinnerlaget «A menneskene», som tråkket inn imponerende 1 136 429 poeng eller skritt!

Resten av laget bestod av: Tom Lindinger, Ingeborg Øveraasen, Else Kari Scheele og Ellen Skogedal. Gratulerer med fantastisk innsats!

For 100.000 kan Mental Helse for eksempel:

  • få gjennomført 1500 chatsamtaler (sidetmedord.no)

eller

  • gi 4 skoleklasser det selvmordsforebyggende programmet YAM (mentalhelse.no/vart-arbeid/yam-youth-aware-of-mental-health)

Litt om Mental Helse

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Mental Helse arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. Brukere og pårørende har erfaring og kunnskap om psykisk helse som de ønsker å formidle til offentlige myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og enkeltpersoner.

Likeverd, åpenhet, respekt og inkludering er deres verdier, noe som passer godt med Volvat-ånden.

Organisasjonen jobber blant annet med å gi barn og ungdom en trygg oppvekst, selvbestemmelsesrett, selvmords-forebygging, voksne og eldres mentale helse, rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne, brukermedvirkning, og kvalitet i psykisk helsetjeneste.

Mental Helse ble opprettet 3.september 1978, og er en landsdekkende medlemsorganisasjon med rundt 7.500 medlemmer. Disse er fordelt ut over 17 fylkeslag som dekker alle fylkene. I tillegg finnes lokallag som dekker mer enn 300 kommuner.

mental-helse-logo-podcast-16-9.png

mentalhelse.no

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.