Priser

Våre priser finner du på på tjenestesidene, og de vil også vises i timebestillingsforløpet på den tjenesten du ønsker å bestille.

Administrasjonstillegg

Til alle konsultasjoner tilkommer det et administrasjonstillegg på kr. 50, kr. 190 for allmenn-/barnelege og kr. 260 for spesialist.

Administrasjonstillegget dekker for arbeid i forkant og etterkant av din konsultasjon. Det kan være bistand fra støttepersonell i mottak, skranke,  journalføring, utsendelse av eventuelle brev, annen oppfølging osv. I taksten inkluderes også smittevern.

Andre tillegg

Ved konsultasjon kan det påløpe ekstrakostnader som en følge av nødvendige undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet.

Vær også oppmerksom på at vi på enkelte tjenester har prispåslag på kveldstid (etter kl. 16), i helger (fra fredag kl. 16) og på røde dager.

Betaling gjøres kontant eller med kort, ved behov for utstedelse av faktura tilkommer et gebyr på kr. 150.

Kontakt oss for mer prisinformasjon

Ta kontakt med ditt Volvat-senter dersom du ikke finner pris for ønsket tjeneste eller behandling.

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.