Priser

Priser

Kjære kunde: Vær oppmerksom på at pris på tjenestene kan variere avhengig av om du allerede har vært inne til en 1. gangs konsultasjon eller ikke.

Våre priser finner du listet på de respektive behandlingssidene, og de vil også vises i timebestillingsforløpet på den tjenesten du ønsker å bestille.

Til alle konsultasjoner tilkommer det smitteverntillegg på kr 50,-, materiell- og servicetillegg på kr 90,- for allmenn-/barnelege, kr 160,- for spesialist, og kr 30,- hos fysio eller psykolog.

Ved konsultasjon kan det påløpe ekstrakostnader som en følge av nødvendige undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet.

Vær også oppmerksom på at vi på enkelte tjenester har prispåslag på kveldstid (dvs. etter kl. 16), i helger og på helligdager.

Volvat i Oslo har et prispåslag på 25 % på bestilte legetimer og legevaktbesøk etter kl. 16 mandag – torsdag, samt  40 % prispåslag etter kl. 16 på fredager og mellom kl. 10  og 22 i helger/på helligdager. Gjelder ikke konsultasjon ved kirurgisk poliklinikk.

Ta kontakt med ditt Volvat-senter dersom du ikke finner prisinfo på tjenesten du ønsker.

Se våre priser per sted her: