Om personvern

940x430-familie-barn-001.jpg

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Volvat samler inn og bruker personopplysninger.

Personvernerklæring for Volvat

Volvat samler inn og bruker mange opplysninger om deg som bruker og pasient. Det kan være informasjon om hvem du er (for eksempel navn og fødselsnummer) og kontaktinformasjon (for eksempel adresse og telefonnummer). I tillegg til dette registrerer vi informasjon om din helsetilstand.

Denne informasjonen kan bli samlet inn fra deg gjennom dine samtaler med helsepersonell eller gjennom undersøkelser og behandling du gjennomgår på Volvat. Og vi vil noen ganger kunne ta kontakt med deg om kunde- og brukertilfredshetsundersøkelser. 

Volvat vil også bruke anonymiserte data for analyse av potensielle nye lokasjoner og driftsoptimalisering av eksisterende sentere.

Les mer om:

 

Kunde- og medlemsservice

Når du bruker våre tjenester vil vi behandle opplysninger om deg som er nødvendige for å følge opp ditt kundeforhold. Det vil blant annet være kontaktinformasjon, betaling, timeavtaler og annen informasjon vi trenger for å administrere ditt kundeforhold. Hvis du er medlem hos oss, vil vi i tillegg samle inn opplysninger om deg som vi behøver for å administrere ditt medlemskap. Dette er blant annet opplysninger om familiemedlemmer hvis det tegnes familiemedlemsskap, hvilke tjenester som inngår i medlemskapet osv.

Vi vil i tillegg sende deg nyhetsbrev eller informasjon om våre tjenester.
Vi vil samle inn og bruke opplysninger som er nødvendige for å oppfylle avtalen med deg, og disse oppbevares så lenge det er nødvendig for å administrere avtalen.

 

Pasient- og behandlingsopplysninger

Når du mottar helsehjelp eller behandlinger hos Volvat, har helsepersonell plikt til å føre pasientjournal. I journalen vil vi samle inn de opplysninger som er nødvendige for å gi deg den helsehjelpen eller behandlingen du behøver.
I journalen kan det inngå opplysninger om deg som sykdomshistorikk, tidligere behandlinger, medikamentbruk, resepter, sykmeldinger, diagnoser, prøveresultater, bilder fra røntgen/MR/CT mm.
Det kan også være nødvendig å hente inn opplysninger fra andre behandlingssteder, og å utveksle informasjon med andre som del av behandlingen.

Retting og sletting
Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige.
For retting og sletting av opplysninger i pasientjournal, er det noen begrensninger som følger av helsepersonelloven. Har du spørsmål om dette så kan du tra kontakt med medisinsk behandler oss oss/ansvarlig avdeling. 

Volvat sletter personopplysninger om deg når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du er kunde eller medlem hos oss, lagrer vi opplysninger som er nødvendige for kunde- eller medlemsforholdet.
For pasientjournaler gjelder egne regler om oppbevaring, og disse slettes ikke selv om du avslutter behandling hos oss.

 

Innsyn

Du kan når som helst be om å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg vi behandler og hvordan vi behandler dem.

Du har rett til å få innsyn i pasientjournalen din, men også hvem som har hatt tilgang til pasientjournalen din og hvem som har fått utlevert opplysninger fra den.
Hvis du vil be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg eller i din pasientjournal, kan du kontakte behandlende lege / avdeling

Når etter hvert Volvats Min Side er på plass, vil en god del av den informasjonen vi har om deg finnes der. Her får du oversikt over ditt medlemskap, dine avtaler og tilgang til din journal.

 

Informasjonssikkerhet

Sikkerhet og konfidensialitet rundt behandlingen av dine personopplysninger og din helse er grunnleggende for vår virksomhet. I tillegg til vår strenge personvernpraksis benytter vi en rekke sikkerhetsmekanismer for å sikre opplysninger om deg og din helsetilstand.
Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov. Alle våre ansatte har i tråd med reglene i helsepersonelloven, taushetsplikt om alt vedrørende din helse og kontakt du har med Volvat som pasient. All kommunikasjon du har med Volvat er underlagt denne taushetsplikten.

For å ivareta sikkerhet og taushetsplikt om dine helseopplysninger, er det viktig at også kommunikasjonen med deg er sikker. Du skal derfor ikke sende helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger til oss i e-post eller sosiale medier. Du må derfor ta kontakt med oss på telefon eller kommunisere via Min Side, som blir lansert i nær fremtid.

 

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Volvat.no benytter informasjonskapsler (også kalt cookies) for å samle inn statistikk.

Informasjonskapsler kan spore internettbruken din, men vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din når du laster ned en nettside. De aller fleste nettsider benytter slike informasjonskapsler.

Alle som besøker et nettsted, skal ha informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler. Du må godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Godkjenningen gjøres gjennom innstillingene i nettleseren.

Du kan hindre at slike informasjonskapsler lagres ved å endre på nettleserens innstillinger. Da vil imidlertid sidene ikke fungere optimalt. Du kan også slette informasjonskapsler i nettleseren eller ved filbehandling.​

 

Personvernombud

Ta kontakt med vårt personvernombud via sikret kontaktskjema under dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller du vil be om retting, sletting eller innsyn eller du har andre spørsmål som gjelder personvern i Volvat. Du vil bli kontaktet når vi har mottat skjemaet fra deg.

Kontaktskjema

 

Hilsen,

Personvernombudet ved Volvat medisinske senter AS

    • Volvat vil bruke anonymisertdata for analyse av potensielle nye lokasjoner og optimalisering av drift av eksisterende sentere.