Om personvern

940x430-familie-barn-001.jpg

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Volvat samler inn og bruker personopplysninger.

Personvernerklæring for Volvat

Volvat samler inn og bruker mange opplysninger om deg som bruker og pasient. Det kan være informasjon om hvem du er (for eksempel navn og fødselsnummer) og kontaktinformasjon (for eksempel adresse og telefonnummer). I tillegg til dette registrerer vi informasjon om din helsetilstand.

Denne informasjonen kan bli samlet inn fra deg gjennom dine samtaler med helsepersonell eller gjennom undersøkelser og behandling du gjennomgår på Volvat. Og vi vil noen ganger kunne ta kontakt med deg om kunde- og brukertilfredshetsundersøkelser. 

Volvat bruker anonymiserte data for analyse av potensielle nye lokasjoner og driftsoptimalisering av eksisterende sentere.

Les mer om:

 

Kunde- og medlemsservice

Når du bruker våre tjenester vil vi behandle opplysninger om deg som er nødvendige for å følge opp ditt kundeforhold. Det vil blant annet være kontaktinformasjon, betaling, timeavtaler og annen informasjon vi trenger for å administrere ditt kundeforhold. Hvis du er medlem hos oss, vil vi i tillegg samle inn opplysninger om deg som vi behøver for å administrere ditt medlemskap. Dette er blant annet opplysninger om familiemedlemmer hvis det tegnes familiemedlemsskap, hvilke tjenester som inngår i medlemskapet osv.

Vi vil i tillegg sende deg nyhetsbrev eller informasjon om våre tjenester, dersom du har samtykket til det. Ønsker du ikke lengre å motta dette, kan du når som helst trekke ditt samtykke ved å kontakte oss.

Vi vil samle inn og bruke opplysninger som er nødvendige for å oppfylle avtalen med deg, og disse oppbevares så lenge det er nødvendig for å administrere avtalen.

 

Pasient- og behandlingsopplysninger

Når du mottar helsehjelp eller behandlinger hos Volvat, har helsepersonell plikt til å føre pasientjournal. I journalen vil vi samle inn de opplysninger som er nødvendige for å gi deg den helsehjelpen eller behandlingen du behøver.

I journalen kan det inngå opplysninger om deg som sykdomshistorikk, tidligere behandlinger, medikamentbruk, resepter, sykmeldinger, diagnoser, prøveresultater, bilder fra røntgen/MR/CT mm.

Det kan også være nødvendig å hente inn opplysninger fra andre behandlingssteder, og å utveksle informasjon med andre som del av behandlingen.

Retting og sletting
Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige.
For retting og sletting av opplysninger i pasientjournal, er det noen begrensninger som følger av helsepersonelloven. Har du spørsmål om dette så kan du tra kontakt med medisinsk behandler oss oss/ansvarlig avdeling. 

Volvat sletter personopplysninger om deg når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du er kunde eller medlem hos oss, lagrer vi opplysninger som er nødvendige for kunde- eller medlemsforholdet.
For pasientjournaler gjelder egne regler om oppbevaring, og disse slettes ikke selv om du avslutter behandling hos oss.

 

Innsyn

Du kan når som helst be om å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg vi behandler og hvordan vi behandler dem.

Du har rett til å få innsyn i pasientjournalen din, men også hvem som har hatt tilgang til pasientjournalen din og hvem som har fått utlevert opplysninger fra den.

Hvis du vil be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg eller i din pasientjournal, kan du kontakte behandlende lege / avdeling

Når etter hvert Volvats Min Side er på plass, vil en god del av den informasjonen vi har om deg finnes der. Her får du oversikt over ditt medlemskap, dine avtaler og tilgang til din journal.

 

Informasjonssikkerhet

Sikkerhet og konfidensialitet rundt behandlingen av dine personopplysninger og din helse er grunnleggende for vår virksomhet. I tillegg til vår strenge personvernpraksis benytter vi en rekke sikkerhetsmekanismer for å sikre opplysninger om deg og din helsetilstand.

Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov. Alle våre ansatte har i tråd med reglene i helsepersonelloven, taushetsplikt om alt vedrørende din helse og kontakt du har med Volvat som pasient. All kommunikasjon du har med Volvat er underlagt denne taushetsplikten.

For å ivareta sikkerhet og taushetsplikt om dine helseopplysninger, er det viktig at også kommunikasjonen med deg er sikker. Du skal derfor ikke sende helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger til oss i e-post eller sosiale medier. Du må derfor ta kontakt med oss på telefon eller kommunisere via Min Side, som blir lansert i nær fremtid.

 

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Våre nettsider bruker informasjonskapsler (også kalt cookies). Informasjonskapsler er små tekstfiler som våre nettsider lagrer i din nettleser. Den gjør det mulig for nettleseren å bli gjenkjent ved besøk på våre nettsider.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre måten våre nettsider fungerer for deg. Vi bruker også informasjonskapsler til statistisk analyse og funksjoner, for eksempel hvor ofte en side er vist og brukte søkeord, for å forbedre kvaliteten og innholdet på våre nettsider.

Informasjonskapsler er noen ganger brukt til å innsamle data ansett som personlig, f.eks. IP-adresser, men ingen data som er direkte relatert til deg.

Øktinformasjonskaplser (session cookies) varer kun så lenge nettleseren er oppe. De slettes i det nettleseren lukkkes. Faste informasjonskapsler (persistent cookies) vil bli værende selv etter at du har lukket nettleseren. Disse brukes for å lagre preferanser om nåværende besøk, til bruk ved fremtidige besøk og til hjelp med statistikk og analyse. Faste informasjonskapsler blir fjernet etter en fastsatt tid, unikt for denne.

Du kan styre informasjonskapsel-bruken ved å tilpasse innstillingene i nettleseren. Allerede lagrede informasjonskapsler kan også slettes automatisk. Hvis informasjonskapselen er deaktivert eller fjernet, kan du oppleve begrenset tilgang til enkelte funksjoner på våre nettsider.

Se cookies i bruk på volvat.no og endre innstillinger

 

Digital pasientdialog

I tillegg til at du kan få behandling på et av våre sentre, kan du også kommunisere med din behandler ved hjelp av chat eller video i våre sikre løsninger. All kommunikasjon du har med behandler i vår digitale pasientdialog er beskyttet med kryptering slik at informasjon ikke kommer på avveie.   

Du velger selv om du vil bruke disse løsningene.

Du kan brukes vår chat for å snakke med en av våre behandlere og til å laste opp bilder hvis det er nødvendig. Legen du snakker med vil notere eventuelle helseopplysninger og bilder i journalsystemet slik at denne informasjonen ligger trygt lagret og blir del av din pasientjournal. Din chat-logg er tilgjengelig for deg i 365 dager før den blir automatisk slettet.

Når du bruker videokonsultasjon med en av våre leger, så skal dette være like sikkert og privat som når du snakker med legen på hans eller hennes kontor. Derfor vil vi at du snakker med oss på video i et privat rom hvor andre ikke kan høre samtalen. Du logger deg inn med BankID slik at vi vet hvem du er, og andre ikke får tilgang til din informasjon ved å gi seg ut for å være deg.

Videomøtene blir ikke tatt opp og lagret. Legen vil notere relevant informasjon i din pasientjournal, akkurat som ved et vanlig legebesøk.

 

Personvernombud

Ta kontakt med vårt personvernombud via sikret kontaktskjema under dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller du vil be om retting, sletting eller innsyn eller du har andre spørsmål som gjelder personvern i Volvat. Du vil bli kontaktet når vi har mottat skjemaet fra deg.

Kontaktskjema

 

Hilsen,

Personvernombudet ved Volvat medisinske senter AS