Forsikrings-avtaler

Helsetelefon, Volvat

Volvat Medisinske Senter har avtaler med en rekke forsikringsselskaper, og vi utfører hvert år et stort antall konsultasjoner og operasjoner ved samtlige av våre enheter.