Vilkår for bestilling av tjenester hos Volvat

psykolog-psykiater.jpg

Det er viktig for oss at du som kunde hos oss er innforstått med innholdet i tjenesten du bestiller.

Derfor bør du lese grundig gjennom det som står på den aktuelle behandlings-/tjenestesiden før du evt. bestiller en konsultasjon.

Gå gjerne tilbake til denne (se oversikt her) og sørg for at du har fått med deg det som måtte stå om aldergrenser, forberedelser m.m. 

Klikk her for å gå til avbestilling av bestilte timer. 

Generell betingelser

1. Innledning
Disse vilkårene gjelder for alle tjenester som ytes av Volvat Medisinske Senter ("Volvat").


2. Avbestilling
Hvis en time ikke avbestilles innen 24 timer før oppsatt tid, faktureres 75 % av konsultasjonsprisen.
Avbestilling må gjøres på virkedager, dvs mandag-fredag (08.00-16.00).

Dersom kunden skriftlig dokumenterer gyldig fravær, belastes kunden ikke for timen.
Gyldig fravær er sykdom dokumentert skriftlig av lege.

For utføring av operasjoner gjelder egen avtale.

3. Betaling
Alle tjenester skal betales kontant til Volvat av kunden.
Volvat har rett til å kreve gebyr hvis ikke faktura betales kontant.

Faktura vil bli sendt til den personen som står oppført som hovedmedlem.

For utføring av operasjoner gjelder egen avtale.