Om Volvat

Volvat-gruppen er Norges ledende private helseforetak

Pasienten først i over 30 år!

Volvat er Norges største private helseforetak og har i dag over 1000 dyktige og dedikerte mennesker som arbeider ved våre sentere og sykehus. Vår historie går langt tilbake og vi er stolte av at vi var det første private medisinske sentere i Norge. Vår historie startet på Majorstuen i 1985 under navnet Ringen medisinske senter, før det skiftet navn til Capio og senere til Volvat i 1992.

I kjernen av vår virksomhet ligger et genuint ønske om å ta vare på mennesker i alle livets faser og med at alle de helseutfordringer vi kan møte, både store og små. Helse er sårbart og det å kunne hjelpe, samt være der når livet er vanskelig, er noe som driver oss.

Vi er mennesker som bryr oss om mennesker!  

Volvat støtter et offentlig helsevesen med lik tilgang på helsehjelp for alle, men vi har også tro på at vi som privat aktør kan bidra til å øke tilgjengeligheten og redusere de enorme helsekøene landet står ovenfor. Det er mange som trenger oss, og vårt løfte er at vi skal lytte til, se og gi omsorg til alle som velger å komme vår vei.

Vårt tjenestetilbud er bredt og strekker seg fra helsefremmende og forebyggende arbeid til behandling, kirurgi og rehabilitering. Per juni 2024 har vi 23 medisinske sentre lokalisert i Oslo, Drammen, Porsgrunn, Fredrikstad, Stavanger, Moss, Hamar, Lillehammer, Bergen, Trondheim og Tromsø. Vi har sykehus med kirurgi i Oslo, Fredrikstad, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Volvat er i dag eid av Ramsay Sante, en global helseaktør med sitt hovedsete i Australia. Sammen utgjør vi en familie av helseforetak og deler pasjonen for faget, mennesker og det å hjelpe.

Kvalitet

Volvat er kompromissløse når det gjelder pasientsikkerhet, kvalitet i leveransen og kontinuerlig forbedring i alle ledd. Derfor er alle våre kliniske avdelinger ISO-sertifisert etter kvalitetsstandarden 9001:2015 og miljøstandarden 14001:2015.

Hele vår virksomhet er tuftet på et mantra om at pasienten og pasientens sikkerhet alltid kommer først. Vi er opptatt av å utvikle oss, og dele vår kunnskap gjennom relevant, trygg og god helseinformasjon og behandling. Vårt kvalitetssystem gjør at vi har god kontroll på styringsdokumenter og prosedyrer samt meldesystem for uønskede hendelser, klagesaker og forbedringsforslag. Ledere på alle nivåer har et tydelig kvalitetsansvar, der vi blant annet sikkerstiller standardiserte og kvalitetssikrede pasientforløp.  

Les mer om:

Volvat består av følgende enheter

Volvat-gruppen

Besøksadresse, administrasjon

Vitaminveien 1A, 3.etg.
0485 Oslo

Postadresse

Postboks 5280 Majorstuen
0303 Oslo

For pressen

Per Helge Fagermoen
Administrerende direktør

Mille Celine Henriksen
Markeds- og kommunikasjonsdirektør

Medisinsk ansvarlig

Lillan L. Dyvik Ellingsen
Medisinsk direktør

Har du en klage?

Send klage via nettskjema

Vil du jobbe hos oss?

Les mer og se våre ledige stillinger

Organisasjonsnummer

953 164 701

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.