Om Volvat

Volvat-gruppen er Norges ledende private helseforetak.

Volvat setter alltid pasientens behov først

Volvat Medisinske senter er Norges første private sykehus og har over 30 års erfaring med å tilby pasienter ulike helsetjenester og redusere helsekøer. Volvatgruppen er et av landets ledende private helseforetak og er tilstede for pasienter over hele landet ut med over 16 sentre plassert i Oslo, Fredrikstad, Stavanger, Moss, Hamar, Lillehammer, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Sentrene har et bredt tilbud av medisinske tjenester som strekker seg fra helsefremmende og forebyggende arbeid til behandling og rehabilitering.

Volvat eies av Ramsay Health, som også driver store sykehus og medisinske sentere i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia, Malaysia, Singapore, Indonesia og Australia.

Volvat har sykehusgodkjenning i Oslo, Fredrikstad, Bergen, Trondheim og Tromsø. Volvats kvalitetsstrategi bygger på gruppens visjon ”Alltid til hjelp” og overordnet strategi forankret i moderne medisin og moderne ledelse.

Volvat er kompromissløse når det gjelder pasientsikkerhet, kvalitet i leveransen og kontinuerlig forbedring av våre tjenester. Derfor er alle våre kliniske avdelinger ISO-sertifisert etter kvalitetsstandarden 9001:2015 og miljøstandarden 14001:2015.

Volvats administrerende direktør er Per Helge Fagermoen.

Våre verdier

Vi sikrer god kvalitet, medfølelse og omsorg med forankring i Volvats verdigrunnlag og fire hjørnesteiner:

Moderne medisin:

 • Utvikling av nye medisinske metoder går raskt, eks operasjoner med tidligere overnatting utføres idag som dagkirurgi
 • Vi følger den medisinske utviklingen tett og lærer av hverandre
 • Vi utvikler standardiserte pasient- og behandlingsforløp samt måler og sammenligner kvalitetsparametere
 • Vi har en organisasjon med ledere som raskt innfører nye metoder i praksis

God informasjon:

 • God prisinformasjon
 • Våre ansatte har god kunnskap om Volvats tjenester

Vennlig behandling:

 • Vi skal utgangspunkt i pasientens livssituasjon og helsetilstand
 • Vi skal vise medfølelse og omsorg
 • Vi skal få pasienten til å føle seg sett og hørt
 • Vi skal ha høy respekt for «pasientens tid» med hensyn til evt. forsinkelser
 • Vi skal ha gode og effektive systemer for timebestilling og minimal ventetid

Hyggelige lokaler og riktig utstyr:

 • Moderne og funksjonelt medisinskteknisk utstyr og IT-systemer
 • Godt renhold og ryddige hyggelige lokaler

Kvalitet

Volvats kvalitetsstrategi bygger på Volvats visjon ”Alltid til hjelp” og vår overordnede strategi med utgangspunkt i moderne medisin og moderne ledelse.

Pasientperspektivet danner grunnlaget for alt kvalitetsarbeid og bygger på våre fire hjørnestener:

 • Moderne medisin, dvs. basert på oppdatert kunnskap
 • God informasjon
 • Vennlig og respektfull pasientbehandling
 • Høy standard på omgivelser og utstyr

Vi skal:

 • Ha ledere på alle nivåer med tydelig kvalitetsansvar
 • Ha en åpenhetskultur internt og eksternt for å kunne avdekke, rette opp og forebygge
 • Ha brukervennlige og velfungerende kvalitetssystemer som inkluderer bla. styringsdokumenter og prosedyrer samt meldesystem for uønskede hendelser, klagesaker og forbedringsforslag.
 • Ha standardiserte og kvalitetssikrede pasientforløp
 • Fokusere på risikovurdering og risikohåndtering samt gjennomføre interne revisjoner
 • Etablere og implementere målbare kvalitetsparametere
 • Etablere og implementere opplæringsplan for nyansatte og plan for kompetanseutvikling
 • Gjennomføre kontinuerlige kundetilfredshetsundersøkelser
 • Oppfylle Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten, samt følge andre nasjonale lover og retningslinjer
 • Dette oppnår vi ved moderne ledelse og ved å skape en lærende organisasjon. For å sikre dette i praksis er Volvatgruppen ISO sertifisert etter kvalitetsstandarden 9001:2015 og miljøstandarden 14001:2015

Mer om:

Volvat består av følgende enheter

Volvat-gruppen

Besøksadresse, administrasjon

Vitaminveien 1A, 3.etg.
0485 Oslo

Postadresse

Postboks 5280 Majorstuen
0303 Oslo

For pressen

Per Helge Fagermoen
Administrerende direktør

Mille Celine Henriksen
Markeds- og kommunikasjonsdirektør

Medisinsk ansvarlig

Lillan L. Dyvik Ellingsen
Medisinsk direktør

Har du en klage?

Send klage via nettskjema

Vil du jobbe hos oss?

Les mer og se våre ledige stillinger

Organisasjonsnummer

953 164 701

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.