Volvat er ISO-sertifisert

Volvat er ISO-sertifisert

Våre klinikker er ISO-sertifisert innen Kvalitet og Miljø. ISO-sertifisering innebærer at alle våre sentre og avdelinger må imøtekomme strenge krav til forsvarlig og effektiv drift. Dette kommer deg til gode.

Hele Volvat-gruppen er etter omfattende ISO revisjon høsten 2016 ISO-sertifisert, både på Kvalitet (ISO 9001:2015) og Miljø (ISO 14001:2015).

Nye Volvat-enheter (eks. Volvat Moss) vil bli sertifisert fortløpende og øvrige enheter vil gjennomgå re-sertifisering i henhold til regelverket i ISO-standarden.

Hva betyr dette for våre kunder og medarbeidere?

ISO-sertifisering innebærer at alle våre sentre og avdelinger må imøtekomme strenge krav til forsvarlig og effektiv drift. ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring og ISO 14001 er tilsvarende på miljøsiden. Det vil i praksis si at våre pasienter får riktig, sikker og trygg behandling i alle våre sentre. Effektiv drift og styring som legger vekt på helse, miljø og sikkerhet er også positivt for våre medarbeidere.

Våre medarbeidere har i stor grad bidratt til at vi nå har fått hele Volvat gruppen ISO sertifisert og det er vi stolte av.