Sikkerhetstiltak på våre sentre i forbindelse med coronaviruset

Vi har stort fokus på sikkerhet for våre pasienter, og følger nå disse retningslinjene for adgang

Ikke kom inn til oss, dersom du:

  • Har vært på reise til utlandet* de siste 14 dagene
  • Har mistanke om at du er smittet, eller du er bekreftet smittet
  • Har hatt nærkontakt med noen som er mistenkt, eller bekreftet smittet
  • Har luftveissymptomer**, som hoste, feber, sår hals ol.

* Reiser til Sverige og Finland før den 17. mars, og pendlere til og fra disse landene, er unntatt fra regelen.

** Gjelder ikke besøkende til Volvat Fredrikstad eller Volvat Laguneparken (i Bergen). Der behandler vi luftveissymptomer, som ikke er relatert til coronaviruset.

Hvis dette gjelder deg, kan du i stedet:

Alle andre pasienter bes møte tidligst 10 minutter før avtalt tid
Dette for å redusere smittefaren for deg selv, og andre

Ta vare på deg selv og dine nærmeste, følg myndighetenes retningslinjer for ferdsel og livsførsel. Nå står vi sammen i en felles dugnad!