Smitteverntiltak på våre sentre i forbindelse med coronaviruset

Vi har stort fokus på smittevern for våre pasienter, og følger strenge retningslinjer for at du skal være trygg når du kommer til oss

Våre viktigste tiltak

 • Adgangskontroll
  Ingen med symptomer på, eller stor risiko for å ha corona, får komme inn på våre sentre. De blir i stedet henvist til egnede mottak med smittevernutstyr for hjelp.
 • Hygienetiltak i lokalene
  Hyppigere renhold/desinfeksjon av berøringsflater. Fjernet blader, lagt frem håndsprit og har ventesoner med trygg avstand til andre.
 • Kom alene til timen din
  Barn, eldre og pleietrengende kan ha følge av én pårørende

Dette spør vi deg ved ankomst

 • Har du vært på reise til utlandet de siste 10 dagene?
  Se karanteneregler per land på fhi.no

 • Mistenker du å være smittet, eller er bekreftet smittet?

 • Hatt nærkontakt med noen som er mistenkt, eller bekreftet smittet?

 • Har du luftveissymptomer som sår hals, feber og/eller hoste, tap av lukte-/smakssans?

Svarer du ja på noen av spørsmålene, oppfordres du til å:

Er det trygt å gå til legen?

Både vårt og myndighetenes klare råd er å gå til legen som før, om du trenger hjelp.

Dessverre er det ofte slik at dine problemer med helsen kan bli verre om ikke plager og symptomer utredes og behandles tidsnok.

Vi er i full drift og har god kapasitet, med gode muligheter for å kunne hjelpe deg samme dag du tar kontakt.

Ta vare på deg selv og dine nærmeste, følg myndighetenes retningslinjer for ferdsel og livsførsel. Nå står vi sammen i en felles dugnad!