Corona: Rådgivning om smittevern og risikovurdering

Volvat Bedrift har rådgivere og medisinsk personell som kan bistå din virksomhet med risikovurdering og nødvendig smitteverntiltak. Dette for å unngå spredning av coronaviruset på arbeidsplassen.

I forbindelse med covid-19 hjelper vi din bedrift med:

  • Bistand til risikovurdering
  • Bistand til kvalitetssikring av smittevernplaner / rutiner
  • Smitteverntiltak internt / eksternt
  • Rådgiving ved valg av smittevernutstyr mm
  • Rådgiving om hygiene
  • Rådgivning om reisevirksomhet
  • Covid-19-testing og dokumentasjon på test

Tester for covid-19

Ved mistanke om smitte av coronavirus kan Volvat tilby test av driftskritisk personell og ansatte ved virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner.

Vi tilbyr også test av antistoffer, som viser om ansatte har vært smittet.

Få mer informasjon om våre bedriftshelsetjenester

Les mer om vår bedriftsrådgivnings-tjeneste, eller send inn skjema under og bli kontaktet for en uforpliktende samtale om deres behov.

Jeg ønsker å vite mer om Volvat Bedrift