Grunnkurs i arbeidsmiljø (40 timer)

Målet med grunnkurset er at deltakerne skal få kunnskap nok til å vite hvilken rolle de har i det systematiske HMS-arbeidet i egen bedrift.

Kursdeltakerne vil få en grunnleggende innføring i lovverk, arbeidsmiljøfaktorer, aktørene i arbeidsmiljøarbeidet

Varighet

40 timer: 3 arbeidsdager kl. 08.30–15.30, samt hjemmeoppgave mellom samlingene.

Pris

Fra 8 250,-

Inkluderer kaffe, lunsj og kursmateriell

Kort beskrivelse

På grunnkurs i arbeidsmiljø får deltakerne en grundig innføring i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. En sentral del av HMS-arbeidet i virksomheter er opplæring, og med dette kurset kan din bedrift løfte sin HMS-kompetanse og bli i bedre i stand til å etterleve kravene i arbeidsmiljøloven og forskriftene. Dette kurset oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven om opplæring av verneombud, AMU (medlemmer av arbeidsmiljøutvalg) og arbeidsgiver.

Kursdeltakerne vil få en forståelse av hva et fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer på egen arbeidsplass, samt arbeidsgivers og arbeidstakers roller og ansvar i HMS-arbeidet. Det blir også gitt informasjon om hvilke roller og oppgaver som tillegges AMU, verneombud, bedriftshelsetjeneste og Arbeidstilsynet.

Etter endt opplæring skal kursdeltakerne være i stand til å identifisere faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø på arbeidsplassen. De skal også kunne identifisere de viktigste fysiske arbeidsmiljøfaktorer på arbeidsplassen. Dette for å redusere og forebygge skader og ulykker.

Passer for

Kurset passer for alle med krav om 40-timers HMS opplæring:

 • Verneombud
 • Hovedverneombud
 • AMU- representanter
 • Ledere
 • HR-personell
 • HMS-personell
 • Tillitsvalgte

Aktuelle emner:

 • Arbeidsmiljøloven (AML)
 • HMS-forskrifter
 • Verneombudets oppgaver
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Målrettet HMS-arbeid
 • Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Vernerunder, kartlegging og oppfølging
 • Internkontroll
 • Gruppeoppgaver / Caseløsning

Detaljert program vil bli sendt ut til deltakere etter påmelding.

Jeg ønsker å vite mer om Volvat Bedrift

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.