Volvat Helsekontroll Bedrift

Volvat Helsekontroll

Formålet med Volvat helsesjekk er og så tidlig som mulig å avdekke plager eller sykdom, samt kartlegging av helsefremmende ressurser hos den enkelte. Dette for raskt å kunne sette inn tiltak og opprettholde arbeidsevne på en god måte.
Å kunne redusere risiko for utvikling av plager så tidlig som mulig, gir stor gevinst både for den enkelte og for arbeidsplassen.

Les mer her

Målrettet helsekontroll

Når risikoforholdene tilsier det, skal arbeidsgiver sørge for helseovervåkning av ansatte. Dersom du har ansatte som utfører arbeid med særlig helserisiko har du som arbeidsgiver plikt til å sørge for at arbeidstakerne får gjennomført helseundersøkelser. Vi kartlegger eksponeringer og planlegger gjennomføring på bakgrunn av denne.

Eksempler på eksponeringer kan være:

• Eksponering asbest
• Eksponering av støy
• Eksponering farlige kjemikalier

Du finner mer utfyllende info her

Volvat tilbyr helseundersøkelse som ivaretar hver enkelt ansatt. I helseundersøkelsen setter vi også av tid så ansatte også kan ta opp egne problemstillinger med legen.

Attester

Volvat kan tilby et bredt spekter av ulike helseattester. Dette kan kombineres med gjennomføring av helseundersøkelsen.

Vi tilbyr attester innenfor følgende områder:

- Offshore
- Sjømann
- Dykker
- Fly
- Annet

Jeg ønsker å vite mer om Volvat Bedrift

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.