Volvat Helsekontroll Bedrift

Lege, notater, konsultasjon, volvat

Gjennomføring

Timebestilling kan gjøres både via vår kundeservice eller ved å bestille på disse nettsidene. I god tid før avtalt periode for årets helsekontroller, sender vi all den informasjon som trengs for at de ansatte skal få bestilt sine timer.

Innhold

Innholdet i våre helsekontroller er basert på beste praksis, og vi oppdaterer jevnlig innholdet i henhold til aktuell viten og forskning.

Samtale med lege 

 • Jobbsituasjon -  trivsel/mestring - eksponeringer
 • Helseforhold
 • Evt. arvelige sykdommer
 • Fysisk aktivitetsnivå
 • Ernæring/kosthold
 • Allergier
 • Medikamentbruk
 • Røyk, snus, alkohol
 • I samtalen med legen vil den enkelte få individuell rådgivning

Undersøkelser 

 • Blodtrykk (BT)Høyde
 • Vekt
 • BMI
 • Livvidde
 • Generell kroppslig undersøkelse, bl.a. ører, munnhule/svelg, lymfeknuter, mage
 • Hjerte, inkl. EKG
 • Lunger, inkl. spirometri ved behov
 • Hørsel (ved behov)
 • Syn (ved behov)
 • Kvinner > 35 år: tilbud om undersøkelse av bryst
 • Menn < 40 år: tilbud om undersøkelse av testikler
 • Menn > 40 år: tilbud om undersøkelse av prostat

Laboratorieprøver

 • Blodprosent
 • Senkning • Blodsukker
 • Hvite blodlegemer
 • Kolesterol, HDL og LDL
 • Stoffskifteprøve (TSH)
 • Urinprøve
 • Prostataprøve (PSA, for menn > 40 år)
 • Kreatinin (nyrefunksjon, alle > 50 år)
 • Hemofec (avføringsprøve, alle > 50 år)
 • Ved behov for ytterligere laboratorieprøver, vurdert på medisinsk grunnlag av legen, eller etter ønske fra kunden, vil ekstra kostnader belastes kunden.

Dersom det avdekkes behov for videre utredning eller oppfølging, blir dette ivaretatt av Volvat. Alle eventuelle undersøkelser/oppfølginger i etterkant av helseundersøkelsen betales av kunden. Våre helsekontroller utføres av erfarne allmennleger, og de ansatte kan også benytte disse legene for oppfølging/ behandling av sykdom og plager dersom de ønsker det.

Tilbakemelding til den ansatte

Den ansatte får skriftlig tilbakemelding fra legen, inkludert prøvesvar, som sendes i brev til privatadressen.

Jeg ønsker å høre mer om Volvat Bedrift