Riadh Ibrahim M Al-Ani

Kardiolog
Volvat Moss
Behandlingsområder: Spesialist i hjertesykdommer og indremedisin. Utreder og behandler voksne med hjerterelaterte symptomer, samt oppfølging av pasienter med tidligere gjennomgått hjerteinfarkt, hjertesvikt, høyt blodtrykk, hjerteopererte eller hjerterytmeforstyrrelser. Utfører ultralydundersøkelse av hjertet (ekkokardiografi) og ultralyd av hovedpulsåre. Tolkning av EKG og rytmeregistreringer, samt 24t-BT målinger. Belastningstest på ergometersykkel.

Riadh er utdannet lege fra Medical college i Bagdad (1978), spesialist i Indremedisin (2007) og hjertesykdommer (2008).

Han har jobbet ved Sykehuset Østfold siden 1995. De siste 11 år som overlege ved kardiologisk avdeling, og er ansatt der fremdeles. Har derfor en «bred» kardiologisk erfaring fra hjerteavdeling, hjertepoliklinikk og akutt mottak.

Riadh har jobbet ved Volvat Moss siden oppstart av senteret i 2017.

Han er en erfaren kardiolog med spesialområde innen hjertesvikt. Deltar kontinuerlig i kliniske studier.

Han snakker norsk, engelsk og arabisk.