Bach-Que Lam Bredesen

Gynekolog
Volvat Fredrikstad, Volvat Moss
Det er viktig å ivareta pasientens opplevelse av trygghet. Møter enhver pasient med respekt, empati og anerkjennelse.

Bach-Que Lam Bredesen er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Født og oppvokst i Ski.

Tidligere arbeidet ved gynekologisk avdeling Gjøvik og Elverum.

De seneste årene arbeidet ved Kvinneklinikken Akershus Universitetssykehus med blødningsforstyrrelser, celleprøver, urininkontinens, gyn cancer, svangerskapsoppfølgning og fødselshjelp.

Tilbyr behandling, rådgivning og utredning innenfor faget.