Gunhild
Dalen

Jeg er opptatt av å se hele mennesket med kropp og sinn, slik at jeg sammen med mine klienter kan skape en felles forståelsesramme som grunnlag for behandlingen.
Gunhild Dalen

Om Gunhild

Gunhild Dalen er utdannet lege fra Aarhus Universitet i Danmark. Hun er spesialist i psykiatri, og har 15 års erfaring fra psykiatrien. Hun har jobbet ved voksenpsykiatriske avdelinger på gamle Veum sykehus, ved Fredrikstad DPS poliklinikk og døgnavdeling. Hun har også erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien, både fra BUPP Fredrikstad og Åsebråten.

Hun var prosjektleder for Veileder i akuttpsykiatri fra den spede start til ferdig utviklet applikasjon. Hennes arbeidsgruppe fikk tildelt Den Norske Legeforenings kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten i 2017 for arbeidet.  Dalen er også utdannet kognitiv terapeut ved Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT).

Gunhild tilbyr hjelp til å håndtere en rekke psykiske tilstander, fra milde til alvorlige og sammensatte psykiske helseplager, med eller uten farmakologisk behandling/medisinering. Hun er spesielt interessert i ADHD, depressive lidelser, bipolare affektive lidelser, søvnvansker, utbrenthet og langvarige smerter. Hun kan også tilby behandling for andre lidelser som psykose- og angstlidelser.

Gunhilds arbeidsplass

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.