Anne Grønmark

Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer
Volvat Fredrikstad
Behandlingsområder: Prevensjon, Blødningsforstyrrelser, Barnløshet, Overgangsalderen (plager), Tidlig ultralyd av gravide
Jeg er opptatt av at mine pasienter føler seg godt ivaretatt under konsultasjonen og den gynekologiske undersøkelsen. Bruker god tid og forklarer nøye. Gir rask tilbakemelding om prøvesvar og eventuelt videre oppfølging.
Anne Grønmark har vært gynekolog ved Volvat i Fredrikstad siden 2003. Hun utreder det meste innenfor faget og henviser videre ved behov for behandling. Studerte medisin i Oslo. Utdannet spesialist i gynekologi og obstetrikk ved St. Olav i Trondheim og Kvinneklinikken i Fredrikstad. Sistnevnte som overlege i flere år.