Stig Alexander
Hill

Om Stig Alexander

Stig ble ferdig utdannet lege fra Universitetet i Bergen i 2002 og ble spesialist innen fødselshjelp og kvinnesykdommer i 2011. Fra 2011 har Stig vært Seksjonsoverlege på Føden ved Sykehuset Telemark og i perioden 2019 til og med 2022 har han også vært leder av Gynekologisk seksjon Sykehuset Telemark.

Stig har helt siden studietiden hatt interesse for kvinnehelse og kvinnesykdommer. Som student var han leder for medisinernes seksualopplysning i Bergen. Under spesialistutdannelsen har han vært aktiv i norsk gynekologisk forening og i en periode også President i NFYOG (nordisk forening for yngre gynekologer).

Som ferdig spesialist har Stig vært medforfatter i flere kapitler i Norsk Gynekologisk Forening sine veiledere og han har vært en aktiv samfunnsdebattant med mål om å løfte og styrke kvinnehelsetilbudet i Norge. Stig har drevet aktiv opplæring av yngre kolleger gjennom hele karrieren, og han har flere publikasjoner i fagtidsskrift og i media.

Stig har erfaring med og interesse for de fleste områder innen fødselshjelp og kvinnesykdommer. Stig har bred erfaring innen fødselshjelp og UL av gravide. Stig har også bred kirurgisk erfaring innen generell gynekologi. Han er en av Norges mest erfarne robotkirurgiske kirurger innen gynekologi og har siden 2013 utført eller deltatt på mer enn 800 robotkirurgiske hysterektomier.

Han har innført nye operasjonsmetoder ved Sykehuset Telemark i form av MyoSure og NovaSure endometrieablasjon, og han har etablert tilbud om poliklinisk konisering i lokalbedøvelse, NIPT og tidlig UL til gravide. Utover de nevnte kirurgiske inngrep behersker Stig de fleste gynekologiske inngrep innen godartet kirurgi.

Stig er brennende opptatt av kvinnehelse og at kvinner i Norge skal ha tilgang på gode helsetjenester.

Stig Alexanders arbeidsplass

Bestill time hos Stig Alexander

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.