Merete Kristiansen-Benske

Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer
Volvat Fredrikstad

Merethe Kristiansen-Benske er spesialist i gynekologi. Hun studerte medisin ved Christians-Albrechts-Universitet i Kiel i Tyskland og tok doktorgrad ved samme universitet innen faget Mikrobiologi og Hygiene.

Spesialist utdannelsen innen gynekologi og obstetrikk ble gjennomført i Tyskland, Danmark og Norge. Tysk spesialist-eksamen ble avlagt i 2004.

Hun jobbet deretter i spesialist-praksis i Tyskland og Danmark. Siden 2006 har hun jobbet som spesialist i Norge og siden 2015 ved Volvat i Fredrikstad.

Hun utreder det meste innenfor faget og henviser videre ved behov for behandling.