Carl Praestiin

Kardiolog
Volvat Moss
Behandlingsområder: Spesialist i hjertesykdommer og indremedisin, samt klinisk fysiologi og nukleærmedisin. Utreder og behandler alle hjerterelaterte symptomer som brystsmerter, tungpust, hjerterytmeforstyrrelser, besvimelsestendens og høyt blodtrykk. Utfører ultralydundersøkelse av hjertet (ekkokardiografi), ultralyd av hovedpulsåre og halspulsårer. Tolkning av EKG og rytmeregistreringer, samt 24t-BT målinger. Belastningstest på ergometersykkel.

Carl er utdannet lege fra Odense Universitet i Danmark (1975) og spesialist i indremedisin (1983), hjertesykdommer (1987) og klinisk fysiologi og nukleærmedisin (1989) fra Regionssykehuset i Ørebro, Sverige.

Carl har jobbet som hjertespesialist ved Volvat Moss siden oppstart av senteret i 2017. Han har lang yrkeserfaring både innen sykehussektor og privat virksomhet.

Eksempler på arbeidserfaring er som følger:

  • 1992-1996: Klinikksjef ved Klinisk fysiologisk avdeling ved Regionssykehuset, Ørebro
  • 2000 - 2006: Sjefslege Carema, Handens lokalsykehus, Stockholm
  • 2008 - 2010: Avdelingssjef ved Medisinsk avdeling, Sykehuset Østfold Moss
  • 2015 - 2016: Seksjonsoverlege Kardiologisk seksjon, Sykehuset Østfold Kalnes
  • 2008 - 2018: Overlege ved Kardiologisk avdeling

Carl er opptatt av at pasientene skal bli godt ivaretatt med en god dialog omkring sykdomsbilde og om videre utredning/behandling.

Han snakker svensk, dansk, engelsk og fransk.