Carl
Praestiin

Om Carl

Carl er utdannet lege fra Odense Universitet i Danmark (1975) og spesialist i indremedisin (1983), hjertesykdommer (1987) og klinisk fysiologi og nukleærmedisin (1989) fra Regionssykehuset i Ørebro, Sverige.

Carl har jobbet som hjertespesialist ved Volvat Moss siden oppstart av senteret i 2017. Han har lang yrkeserfaring både innen sykehussektor og privat virksomhet.

Eksempler på arbeidserfaring er som følger:

  • 1992-1996: Klinikksjef ved Klinisk fysiologisk avdeling ved Regionssykehuset, Ørebro
  • 2000 - 2006: Sjefslege Carema, Handens lokalsykehus, Stockholm
  • 2008 - 2010: Avdelingssjef ved Medisinsk avdeling, Sykehuset Østfold Moss
  • 2015 - 2016: Seksjonsoverlege Kardiologisk seksjon, Sykehuset Østfold Kalnes
  • 2008 - 2018: Overlege ved Kardiologisk avdeling

Carl er opptatt av at pasientene skal bli godt ivaretatt med en god dialog omkring sykdomsbilde og om videre utredning/behandling.

Han snakker svensk, dansk, engelsk og fransk.

Carls arbeidsplass

Time hos
oss