Tor Rabe

Spesialist i ortopedi
Volvat Fredrikstad, Volvat Drammen

Tor Rabe er oppvokst på Lillehammer. Han studerte ved universitetet i Oslo og har hatt yrkeskarriere i Midt-Norge på Sykehuset Levanger og St Olavs hospital. Ved siden arbeidet han en periode ved Volvat Stokkan. I tillegg arbeider han for tiden ved Sykehuset Innlandet, divisjon Tynset.

Tor Rabe ble spesialist i ortopedisk kirurgi i 2015. Hans hovedfelt er fot- og ankelkirurgi samt ortopediske infeksjoner. Han har mye erfaring i håndkirurgi og han behersker den generelle ortopedien godt. Han tilbyr undersøkelser, vurderinger og mindre kirurgiske inngrep.