Tiina Rekand

Nevrolog
Volvat Laguneparken
Behandlingsområder: Vurderer og behandler alle sykdommer i nervesystemet. Har vurdert, fulgt opp og behandlet hodepine på Volvat Medisinske Senter fra 2003. Min interesse er behandling av smerter. Jeg har spesiell fokus på kroniske tilstander, rehabiliterende og funksjonsbedrende tiltak.

Tiina Rekand er spesialist i nevrologi og professor. Jeg har deltatt og ledet faglige møter både nasjonal og internasjonalt. Jeg er utdannet ved Haukeland Universitetssykehus.