Tiina
Rekand

Om Tiina

Tiina Rekand er spesialist i nevrologi og professor. Jeg har deltatt og ledet faglige møter både nasjonal og internasjonalt. Jeg er utdannet ved Haukeland Universitetssykehus.

Tiinas arbeidsplass

Time hos
oss

Relaterte tjenester