Merethe Karin
Visnes

Om Merethe Karin

Merethe Karin Visnes har vært spesialist i hjertesykdommer siden 2005 og spesialist i indremedisin siden 2001. Hun har siden 2009 arbeidet på Volvat Medisinske senter i Bergen, Laguneparken. Tidligere arbeidet på Omnia Medisinske senter, senere Aleris og i over 10 år på Haukeland universitetssykehus. 

Merethe er opptatt av at hennes pasienter skal bli godt ivaretatt. En detaljert sykehistorie er svært viktig for best å vurdere om det foreligger hjertesykdom hos pasienten. Ellers er en grundig ultralyd undesøkelse og arbeidsbelastning viktige i den videre utredning. Evt. supplert med 24 t blodtrykksregistering og hjerterytmeregistering av en til syv dagers varighet.

Gir rask tilbakemelding om resultatet på ulike blodprøver samt de ulike undersøkelser.

Av spesielle interesser er blodtrykk, som hun tidligere har forsket på samt diabetes og hjertesykdommer.

Merethe Karins arbeidsplass

Time hos
oss

Relaterte tjenester

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.