Merethe Karin Visnes

Kardiolog
Volvat Laguneparken
Behandlingsområder: Utredning og behandling av hjertesykdommer som brystsmerter, tung pust, hjerterytmeforstyrrelser, besvimelsestendens og blodtrykk.

Merethe Karin Visnes har vært spesialist i hjertesykdommer siden 2005 og spesialist i indremedisin siden 2001. Hun har siden 2009 arbeidet på Volvat Medisinske senter i Bergen, Laguneparken. Tidligere arbeidet på Omnia Medisinske senter, senere Aleris og i over 10 år på Haukeland universitetssykehus. 

Merethe er opptatt av at hennes pasienter skal bli godt ivaretatt. En detaljert sykehistorie er svært viktig for best å vurdere om det foreligger hjertesykdom hos pasienten. Ellers er en grundig ultralyd undesøkelse og arbeidsbelastning viktige i den videre utredning. Evt. supplert med 24 t blodtrykksregistering og hjerterytmeregistering av en til syv dagers varighet.

Gir rask tilbakemelding om resultatet på ulike blodprøver samt de ulike undersøkelser.

Av spesielle interesser er blodtrykk, som hun tidligere har forsket på samt diabetes og hjertesykdommer.