Endre
Berger

Om Endre

Endre har studert ved Universitetet i Aalborg og København og ble ferdig utdannet psykolog i 2007. Spesialist i klinisk voksenpsykologi fra 2016. Han har videreutdanning i arbeid med spiseforstyrrelser.

Han har jobbet som psykolog i mer enn 15 år og har erfaring fra flere områder innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). I tillegg har Endre gjennom mange år jobbet med psykiske helseutfordringer hos toppidrettsutøvere. Endre har erfaring med å jobbe med et bredt spekter av psykiske plager som blant annet angst, depresjoner, spiseforstyrrelser og avhengighet.

Endre benytter seg av ulike psykologiske tilnærminger som mentaliseringsbasert terapi og variasjoner av kognitiv terapi. Det relasjonelle perspektivet står sentralt i samtalene. Metodene som benyttes velges med utgangspunkt i den enkeltes utfordringer og behov. Han er opptatt av å møte mennesker der de er og sammen finne frem til et felles fokus ut fra den enkeltes behov.

Endre tar fortrinnsvis imot unge voksne/voksne til samtaler.

Endres arbeidsplass

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.