Amel
Cehajic

Om Amel

Amel er utdannet psykolog fra universitet i København og har praktisert siden 2020 i flere deler av spesialisthelsetjenesten. Han spesialiserer seg for tiden på klinisk voksenpsykologi.

Han har jobbet ved Distrikts psykiatrisk seksjon (DPS) Vestfold de første to årene. Ved DPS Vestfold han vært behandler både i akuttkjeden med en del raske og alvorlig vurderinger, men også ved poliklinikk for ADHD utredninger. Det siste året har han jobbet ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP STHF) ved Sykehuset Telemark i seksjon for familiebehandling, der alvorlig spiseforstyrrelser og store familieutfordringer blir behandlet.

Amel har videreutdanning i Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP) og god erfaring innen Familiebasert terapi (FBT) som er norsk standard innen behandling for spiseforstyrrelser. Ellers har han hatt klienter med angst, depresjon og relasjonelle utfordringer i behandling.

Klienten og Amel blir sammen enige om det er behov for råd, veiledning eller psykoterapi og velger en behandlingstilnærming ut i fra klientens behov. Amel er opptatt av å skape en trygg og utviklende relasjon hvor det kan fokuseres på det som er viktigst for den enkelte.

Amels arbeidsplass

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.