Randi
Glomsvoll

Om Randi

Randi er utdannet lege ved NTNU i Trondheim i 2009. Hun har arbeidet ved ulike psykiatriske avdelinger i den offentlige spesialisthelsetjenesten frem til ferdigstilt spesialistutdannelse i voksenpsykiatri i 2020. Fra 2020 har hun arbeidet som psykiater ved allmennpsykiatrisk poliklinikk med hovedvekt på utredning og behandling av pasienter med allmennpsykiatriske problemstillinger/sykdommer.

Gjennom et variert klinisk arbeid over flere år har Randi fått god erfaring med utredning og behandling av pasienter i ulike livsfaser/livssituasjoner og med ulike livsvansker.

Randi har særlig interesse for psykodynamisk psykoterapi, og har ferdigstilt utdannelse som psykoterapeut ved Institutt for Psykoterapi i 2022. Den psykodynamiske behandlingsformen baserer seg på samtaler mellom pasient og terapeut for å oppdage, forstå og bearbeide følelser og opplevelser fra tidligere og nåværende relasjoner i livet.

Det står sentralt å utforske hvordan symptomer som for eksempel depresjon, angst, tvangsplager og kroppslige plager kan være til hinder for livsutfoldelse og henge sammen med livsvansker som samlivsproblemer og problemer med å fungere i jobb, studier eller i forhold til venner.

Randis arbeidsplass

Bestill time hos Randi

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.