Andre
Jerkås

Om Andre

André Jerkås er psykolog ved Volvat Medisinske Senter. Hans utdannelse er fra NTNU i Trondheim og har spesialisert seg på temaet "her og nå" og bruken av det i terapi. Han har tidligere arbeidet på Coperiosenteret, poliklinikk og på bedriftshelsetjeneste, i tverrfaglige team på St. Olavs Hospital Smertesenteret med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag om kronisk smerte (HUNT) og på Levanger sykehus med yrkesrehabilitering. André har også arbeidet i en årrekke med Raskere Tilbake prosjektet.

Andrés tilnærming har sine røtter i dynamisk terapi, psykoanalyse, emosjonsfokusert terapi, eksistensiell psykoterapi og intensiv korttidsdynamisk psykoterapi (ISTDP). I tillegg er han skolert i kognitiv terapi, kognitiv atferdsterapi (CBT) og metakognitiv terapi. Han har seks års erfaring som fasilitator og veileder i emnet Eksperter i team ved NTNU.

Andres arbeidsplass

Time hos
oss

Relaterte tjenester