Georgi Kotsev

Spesialist i Ortopedisk kirurgi
Volvat Fredrikstad

Georgi Kotsev ble utdannet i generell kirurgi i 1997 i Bulgaria. Gjennomført sin turnustjeneste i Norge og fikk norsk autorisasjon i 2003. Videre tok han sin spesialitet som ortoped og ble overlege ved ortopedisk avdeling Sykehuset Østfold i 2007.

Han gjør alle typer inngrep innen ortopedi, men har spesialisert seg på skulderkirurgi og proteser.

I perioden 2009-2012 jobbet han på Martina Hansens Hospital. I dag er han overlege på skulderseksjonen, ortopedisk avdeling SØK.