orbita-behandlere-alexander-stanley-thrane.png

Alexander Stanley Thrane

Øyelege, kirurg og forske

Alexander har medisinsk embetseksamen med utmerkelse fra Universitetet i Leicester, England. Han tok sin spesialistutdanning ved øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus, Ullevål og ved Haukeland universitetssykehus i Bergen. Alexander har også avlagt Europeisk spesialisteksamen i Oftalmologi og er «Fellow of the European Board of Ophthalmology».

Som kirurg har Alexander fordypet seg i grønn og grå stær kirurgi, og har vært overlege på grønn stær seksjonen på Haukeland i flere år. Han utfører også ett bredt spektrum av plastikkirurgiske operasjoner rundt øyet og har sittet i flere nasjonale og nordiske fagråd for behandling av netthinnesykdom.

Alexander har en bistilling som assistant professor ved Universitetet i København. Han fullførte doktorgraden sin i 2013 i New York / Oslo som Fulbright stipendiat med fokus på avansert optikk og multifoton lasere. Nåværende forskningsprosjekter fokuserer på nye veier for væskeutførsel fra øyet for å bedre forstå og behandle grønn stær.