Julie Solstad Vedeler

Jordmor
Volvat Fredrikstad
Behandlingsområder: Ultralyd, ammeveiledning, svangerskapskontroll, fødselssamtale
Jordmoryrket er et fantastisk yrke som jeg er stolt av og som gir meg utrolig mye glede

Julie er utdannet jordmor og har jobbet som jordmor i 12 år. I 2015 utdannet hun seg videre med ultralyd ved Nasjonalt senter for fostermedisin ved NTNU i Trondheim, og ble sertifisert for tidlig ultralyd. Hun har de siste seks årene jobbet med ultralyd på Sykehuset Kalnes ved siden av å ta imot barn på fødeavdelingen.

Julie tilbyr en helhetlig jordmortjeneste på Volvat i tett samarbeid med gynekologer og barnelege samt øvrige yrkesgrupper, der de sammen kan gi kvinnen og partner en optimal oppfølging før, under og etter svangerskapet.

Julie tilbyr 2D, 3D og 4D ultralyd etter uke 12.

Hun tilbyr også ammeveiledning og fødselssamtale der man får dele tanker og følelser rundt fødsel, vanskelige opplevelser eller tidligere traumatisk fødselsopplevelse.

Julie er fokusert på kvinnehelse og gjør alt for at du som kvinne skal føle deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele svangerskapet ditt.