Priser Åreknuter (karkirurgi) Bergen

Lokasjon

Åreknuter (karkirurgi)

Konsultasjon740,-
Konsultasjon530,-
Hygiene- og materielltillegg210,-
Totalt740,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet