Barnenevrolog Bergen

En barnenevrolog kan blant annet hjelpe ditt barn med utredning og behandling av utmattelsessyndrom, hodepine/migrene, epilepsi, feberkramper, affektkramper eller sjeldnere nevrologiske symptomer og tilstander

Hos oss møter du en erfaren barnenevrolog som behandler barn og ungdom til og med 17 år med sykdommer i nervesystemet.

Utmattelsessyndrom (ME/CFS)

ME/CFS er en nyoppstått sykdom som kjennetegnes av alvorlig utmattelse, sterkt nedsatt kapasitet til å delta i skole og sosiale aktiviteter og anstrengelsesintoleranse.

Kapasitet skal være redusert til under 50% av tidligere kapasitet både motorisk og kognitivt/ sosialt. Symptomene må ha vart i minst tre måneder hos barn og seks måneder hos voksne før diagnosen er aktuell.

Utelukkelse av annen sykdom/ annen årsak som kan forklare symptomene er avgjørende.

Diagnostisering

Vi tilbyr diagnostisk utredning fra og med 15 til og med 17 år. Dette krever i utgangspunktet 2x45 minutter med barnenevrolog. Foreldre må være med til konsultasjonen.

Det er viktig å ha med kopi av det som er tilgjengelig av tidligere utredning. Tenk også gjennom tidspunkt for viktige punkter i sykdomsforløpet. Skriv korte ned dette hvis det ikke er gjengitt i kopier av tidligere utredning.

Etter konklusjon (enten diagnosen ME/CFS settes eller ikke) tilbys ttilbakemeldingsmøte til skole/ førstelinjetjeneste- evt via telemøte avhengig av avstand.

Oppfølging

Oppfølgingskonsultasjon med barn unge med ME/CFS der diagnosen er satt. Alle aldre opp til og med 19 år. Diagnosen kan være satt andre steder.

Second opinion

Second opinion der barnet/ ungdommen er utredet annet sted og diagnosen ME/CFS ikke er satt. Alle aldre til og med 17 år.

Hodepine

Vi tilbyr utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging av barn og unge med hodepine.

Epilepsi

Vi tilbyr utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging av barn og unge med anfallsepisoder som kan være epilepsi.

Konsultasjon

4 130,-

Tilleggskostnader kan påløpe

Barnenevrolog i Bergen tilbys på

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.