Priser Fysioterapi Bergen

Oppgitte priser er inkludert administrasjonstillegg, klikk på pris for å se evt. andre tillegg

Lokasjon

Fysioterapi

Fysioterapeut - oppfølging715,-
Konsultasjon665,-
Administrasjonstillegg50,-
Totalt715,-
Totalpris kveld og helg
Kveld, etter kl. 16 mandag-torsdag780,-
Helg (fra fredag kl. 16) og røde dager850,-
Kan komme i tillegg
Diagnostisk ultralydundersøkelse340,-
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Psykomotorisk fysioterapi1 300,-
Konsultasjon1 250,-
Administrasjonstillegg50,-
Totalt1 300,-
Totalpris kveld og helg
Pris etter kl. 16, helg og røde dager1 425,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Fysioterapeut1 220,-
Konsultasjon1 170,-
Administrasjonstillegg50,-
Totalt1 220,-
Totalpris kveld og helg
Kveld, etter kl. 16 mandag-torsdag1 335,-
Helg (fra fredag kl. 16) og røde dager1 455,-
Kan komme i tillegg
Diagnostisk ultralydundersøkelse340,-
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet