Priser Gynekologi Bergen

Konsultasjon1 910,-
Konsultasjon1 700,-
Smitteverntillegg50,-
Materiell- og servicetillegg160,-
Totalt1 910,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Videokonsultasjon1 020,-
Konsultasjon1 020,-
Totalt1 020,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
3D-ultralyd av gravide (babyshow)2 370,-
Konsultasjon2 160,-
Smitteverntillegg50,-
Materiell- og servicetillegg160,-
Totalt2 370,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet