Priser Helsekontroll Bergen

Klikk på pris for mer informasjon og for å se mulige pristillegg

Lokasjon

Helsekontroll

Helsekontroll Privat2 290,-
Konsultasjon2 150,-
Hygiene- og materielltillegg140,-
Totalt2 290,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger (fra fredag kl. 16) og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet