Priser Hjerteundersøkelse (kardiologi) Bergen

Klikk på pris for mer informasjon og for å se mulige pristillegg

Lokasjon

Hjerteundersøkelse (kardiologi)

Konsultasjon3 200,-
Konsultasjon2 990,-
Hygiene- og materielltillegg210,-
Totalt3 200,-
Kan komme i tillegg
Tillegg for kun arbeids-EKG (AKG)2 600,-
Tillegg for kun ultralyd (EKKO)2 600,-
Tillegg for både arbeids-EKG og ultralyd3 750,-
Pristillegg etter kl. 16, i helger (fra fredag kl. 16) og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Arbeids-EKG (AKG)2 600,-
Undersøkelse2 600,-
Totalt2 600,-
Ultralyd av hjertet (EKKO)2 600,-
Undersøkelse2 600,-
Totalt2 600,-
Arbeids-EKG (AKG) og ultralyd EKKO)3 750,-
Undersøkelse3 750,-
Totalt3 750,-