Priser Legevakt Bergen

Lokasjon

Legevakt

Allmennlegevakt, 15 min.1 200,-
Konsultasjon, inntil 15 min.1 060,-
Hygiene- og materielltillegg140,-
Totalt1 200,-
Pris over 15 min. og andre tillegg
Konsultasjon, inntil 30 min.1 460,-
Konsultasjon, inntil 60 min.1 900,-
25 % pristillegg etter kl. 16
40 % pristillegg helg / rød dag
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Telefonkonsultasjon710,-
Konsultasjon710,-
Totalt710,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Chat-konsultasjon450,-
Konsultasjon450,-
Totalt450,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet