Priser Nevrofysiolog (EMG) Bergen

Lokasjon

Nevrofysiolog (EMG)

Konsultasjon3 560,-
Konsultasjon3 350,-
Hygiene- og materielltillegg210,-
Totalt3 560,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet