Ultralyd av halspulsåren Bergen

Avdekk risiko og forebygg fare for hjerneslag forårsaket av forkalkninger i årevegger

Hvorfor er undersøkelse av halspulsåren viktig?

I alt er ca 80% av slagtilfellene forårsaket av blodpropp. Ca 30% av slagtilfeller forårsakes av forkalkninger i åreveggen i halspulsårene. Å kunne undersøke blodårene vil derfor kunne avdekke risiko og ikke minst forebygge fare for fremtidig slagtilfeller.

Fortykkelse av det indre lag i halspulsåren kan være et faresignal og tidlig behandling kan redusere faren for videre utvikling og senere slagtilfeller.

Hvem bør la seg undersøke?

Personer over 55 år som:

  • Røyker
  • Har hatt langvarig blodtrykkssykdom
  • Har diabetes
  • Har høyt kolesterol
  • Har familiær disposisjon for hjerte-/karsykdom

Vil tilbyr ultralydundersøkelse av:

  • Halspulsåre
  • Hovedpulsåre
  • Bekken- og lårpulsåre

Oppdag forkalkninger tidlig

Dagens ultralydapparater gir oss mulighet til å undersøke blodårer med tanke på forkalkninger som kan føre til hjerneslag. Forkalkninger i halspulsårene kan innebære en risiko for hjerneslag.

Erfaringsmessig har man da også forkalkninger i kroppens øvrige blodkar som for eksempel bukpulsåren og pulsårene i bena. Det kan være nyttig å supplere ultralydundersøkelse av halspulsårene med en tilsvarende undersøkelse av hovedpulsåren, for å utelukke utposninger.

Ved mistanke om nedsatt blodsirkulasjon i bena, kan ultralydunsersøkelse av bekken- og lårpulsårer anbefales, supplert med ankeltrykkmåling.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Undersøkelsen utføres av lege og består i at man med ultralyd fremstiller åreveggen og kan ananlysere årenes indre vegg og blodgjennomstrømmingen i åren.

Vi sjekker også ditt kolesterol og blodsukkernivå om det ikke er kjent fra nylig undersøkelser.

Ultralyd av halspulsåren i Bergen tilbys på

Time hos
oss