Priser Urologi Bergen

Lokasjon

Urologi

Konsultasjon2 320,-
Konsultasjon2 110,-
Hygiene- og materielltillegg210,-
Totalt2 320,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Vasektomi5 620,-
Operasjon5 410,-
Hygiene- og materielltillegg210,-
Totalt5 620,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet