Priser Generell-/gastrokirurgi Fredrikstad

Lokasjon

Generell-/gastrokirurgi

Konsultasjon (kun samtale)1 940,-
Konsultasjon1 730,-
Hygiene- og materielltillegg210,-
Totalt1 940,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet