Priser Gynekologi Fredrikstad

Lokasjon

Gynekologi

Konsultasjon1 760,-
Konsultasjon1 550,-
Hygiene- og materielltillegg210,-
Totalt1 760,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Konsultasjon hos jordmor1 680,-
Konsultasjon1 470,-
Hygiene- og materielltillegg210,-
Totalt1 680,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
3D-ultralyd med jordmor1 780,-
Konsultasjon1 570,-
Hygiene- og materielltillegg210,-
Totalt1 780,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Ammeveiledning hos jordmor890,-
Konsultasjon680,-
Hygiene- og materielltillegg210,-
Totalt890,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet