Priser Indremedisin Fredrikstad

Klikk på pris for å se mulige tillegg for kveld/helg og/eller undersøkelser

Lokasjon

Indremedisin

Konsultasjon hos indremedisiner3 650,-
Konsultasjon3 650,-
Totalt3 650,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Ultralyd av halskar hos nevrolog3 940,-
Ultralyd med klinisk vurdering3 940,-
Totalt3 940,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Utposing på hovedpulsåren i magen3 940,-
Ultralyd med klinisk vurdering3 940,-
Totalt3 940,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Ultralyd av beinarterier3 940,-
Ultralyd med klinisk vurdering3 940,-
Totalt3 940,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Ultralyd av beinvenene3 940,-
Ultralyd med klinisk vurdering3 940,-
Totalt3 940,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet