Priser Psykiater Fredrikstad

Klikk på pris for å se mulige tillegg for kveld/helg og/eller undersøkelser

Husk at Volvat-medlemmer får 20 % rabatt, inntil kr. 1 000 per tjeneste

Akkurat nå har vi 30 % rabatt på medlemskap

Lokasjon

Psykiater

Konsultasjon3 370,-
Konsultasjon3 370,-
Totalt3 370,-
Pris kveld og helg
Pris etter kl. 16, helg og røde dager3 470,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Videokonsultasjon3 370,-
Konsultasjon3 370,-
Totalt3 370,-
Pris kveld og helg
Pris etter kl. 16, helg og røde dager3 470,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Medikamentvurdering3 370,-
Konsultasjon3 370,-
Totalt3 370,-
Pris kveld og helg
Pris etter kl. 16, helg og røde dager3 470,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet