Priser Spiseforstyrrelser Fredrikstad

Klikk på pris for å se mulige tillegg for kveld/helg og/eller undersøkelser

Husk at Volvat-medlemmer får 20 % rabatt, inntil kr. 1 000 per tjeneste

Lokasjon

Spiseforstyrrelser

Konsultasjon1 960,-
Konsultasjon1 960,-
Totalt1 960,-
Pris kveld og helg
Pris etter kl. 16, helg og røde dager2 250,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Videokonsultasjon1 960,-
Konsultasjon1 960,-
Totalt1 960,-
Pris kveld og helg
Pris etter kl. 16, helg og røde dager2 250,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet