Priser Spiseforstyrrelser Fredrikstad

Klikk på pris for mer informasjon og for å se mulige pristillegg

Lokasjon

Spiseforstyrrelser

Konsultasjon1 730,-
Konsultasjon1 680,-
Hygienetillegg50,-
Totalt1 730,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger (fra fredag kl. 16) og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet
Videokonsultasjon1 890,-
Konsultasjon1 750,-
Hygiene- og materielltillegg140,-
Totalt1 890,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger (fra fredag kl. 16) og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet