Priser Ortopedi Hamar

Lokasjon

Ortopedi

Konsultasjon, 30 minutter2 270,-
Konsultasjon2 060,-
Hygiene- og materielltillegg210,-
Totalt2 270,-
Kan komme i tillegg
Pristillegg etter kl. 16, i helger og på røde dager
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet